Θέση του Συλλόγου για τα Κείμενα που Δημοσιεύονται

Συνάδελφοι και συναδέλφισες,Τα blogs είναι βήματα ελεύθερης έκφρασης και η ανωνυμία εξασφαλίζει τη δυνατότητα αυτής της έκφρασης.Τα κείμενα που εκφράζουν το Δ.Σ. του Σ.Μ.Υ.Γ.Γ.Ε.Ε., είναι αυτά που αναρτώνται στο blog με την υπογραφή του Συλλόγου.Τα σχόλια που αναρτώνται εκφράζουν τους συντάκτες τους. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα αποσύρονται από το Δ.Σ. του Σ.Μ.Υ.Γ.Γ.Ε.Ε.

17.2.10

ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Σ.Μ.Υ.Γ.Γ.Ε.Ε. ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (Κείμενο που αναρτήθηκε στο www.opengov.gr)


Διαβάστε Περισσότερα...... 
(με κλικ στον τίτλο της ανάρτησης)


Οι εργαζόμενοι στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης θεωρούν μείζονος σημασίας το γεγονός της ανάληψης δράσης εκ μέρους της πολιτείας για τη χάραξη νέας πολιτικής για τη δια βίου μάθηση στη χώρα μας και δεσμεύονται να συμβάλουν προς την κατεύθυνση αυτή με προτάσεις και εποικοδομητική κριτική.
Η διαμόρφωση εθνικής πολιτικής προϋποθέτει την αξιοποίηση και προσαρμογή στην ελληνική πραγματικότητα της αντίστοιχης ευρωπαϊκής και διεθνούς εμπειρίας και όχι την άκριτη υιοθέτηση και «εισαγωγή» πολιτικών και στρατηγικών. Για να ευοδωθεί στην πράξη το εγχείρημα, τουλάχιστον ως προς την εκπαίδευση ενηλίκων, κατεξοχήν αρμοδιότητα της ΓΓΔΒΜ επί σειρά ετών, καθοριστικής σημασίας είναι οι ακόλουθες παράμετροι:
- Αξιοποίηση της υπάρχουσας εμπειρίας για την ενδυνάμωση των θετικών στοιχείων και την αποφυγή επανάληψης λαθών του παρελθόντος
- Έμφαση στην ποιότητα και απομάκρυνση από τη λογική της ποσοτικής προσέγγισης, της οποίας τις αρνητικές επιπτώσεις βιώσαμε στο φορέα μας κατά την τελευταία πενταετία
- Ανθρωποκεντρική αντίληψη σε όλες τις μορφές εκπαίδευσης, έτσι ώστε η προσωπική ανάπτυξη και η ενεργός συμμετοχή να αποτελούν βασικό στόχο των προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, αλλά και των προγραμμάτων κατάρτισης.
- Συνεχής ενημέρωση και διευκόλυνση της πρόσβασης όλων των ενηλίκων στα εκπαιδευτικά προγράμματα, με στόχο τη διασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών και την άρση κοινωνικών ανισοτήτων.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Στο ''δια ταύτα'' ουδείς λόγος.Στο ξεκατίνιασμα είμαστε πρώτοι ξαναλέω...Συνάδελφοι είμαστε άξιοι της τύχης μας...