Θέση του Συλλόγου για τα Κείμενα που Δημοσιεύονται

Συνάδελφοι και συναδέλφισες,Τα blogs είναι βήματα ελεύθερης έκφρασης και η ανωνυμία εξασφαλίζει τη δυνατότητα αυτής της έκφρασης.Τα κείμενα που εκφράζουν το Δ.Σ. του Σ.Μ.Υ.Γ.Γ.Ε.Ε., είναι αυτά που αναρτώνται στο blog με την υπογραφή του Συλλόγου.Τα σχόλια που αναρτώνται εκφράζουν τους συντάκτες τους. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα αποσύρονται από το Δ.Σ. του Σ.Μ.Υ.Γ.Γ.Ε.Ε.

29.3.12

Επιστολή προς τον Υπουργό Π.Δ.Β.Μ.Θ. κο Γ. Μπαμπινιώτη

Παραθέτουμε την επιστολή του Συλλόγου μας προς τον Υπουργό Π.Δ.Β.Μ.Θ. κο Γ. Μπαμπινιώτη σχετικά με τις τροποποιήσεις της τελευταίας στιγμής επί του Σχεδίου Νόμου «Αναδιοργάνωση Υπουργείων και ΝΠΔΔ», στο τμήμα που αφορά στην Δια Βίου Μάθηση.

Επιστολή προς τον Υπουργό Π.Δ.Β.Μ.Θ.

9.3.12

Η θέση του Συλλόγου για τη συμπληρωματική αμοιβή Νοε-Δεκ 2011

Παραθέτουμε τις δύο επιστολές του συλλόγου προς την Υπουργό Π.Δ.Β.Μ.Θ. κα Αννά Διαμαντοπούλου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ι.Ν.Ε.Δ.Β.Μ. κο Παναγιώτη Μανούρη, για την απαράδεκτη καθυστέρηση καταβολής της συμπληρωματικής αμοιβής στους υπαλλήλους της υπηρεσίας μας για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2011, η οποία βασίζεται σε μια εξίσου απαράδεκτη τοποθέτηση - "γνωμοδότηση" του νεού νομικού συμβούλου του Ι.Ν.Ε.Δ.Β.Μ.

Επιστολή προς την Υπουργό Π.Δ.Β.Μ.Θ.

Επιστολή προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ι.Ν.Ε.Δ.Β.Μ.

19.1.12

Πρόταση του Συλλόγου για την Αναδιοργάνωση και Διοικητική Μεταρρύθμιση του ΥΠΔΒΜΘ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 35 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4024/2011

Ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση (4-1-2011) της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κας Άννας Διαμαντοπούλου να υποβάλλουμε συγκεκριμένες προτάσεις επί του κειμένου της πρότασης για την Αναδιοργάνωση και Διοικητική Μεταρρύθμιση του Υπουργείου (30-12-2011), καταθέτουμε στην επιτροπή του άρθρου 35 του νόμου 4024/2011 το σώμα προτάσεων που ακολουθεί.

Για διευκόλυνση της επιτροπής του άρθρου 35 του νόμου 4024/2011, οι όποιες επεμβάσεις επί του κειμένου της πρότασης του Yπουργείου (αλλαγές λέξεων και παραγράφων, μεταφορές, διαγραφές και προσθέσεις κειμένου), ακολουθούν την μορφοποίηση της πρότασης-κειμένου του Yπουργείου(30-12-2011), σημειώνονται πάνω σε αυτό και έχουν διαφορετικό χρωματισμό. [Ο χρωματισμός των επεμβάσεων επί του αρχικού κειμένου της πρότασης από την σελίδα 16 μέχρι την σελίδα 39 είναι κόκκινος, και από την σελίδα 40 έως την σελίδα 47-που αφορά πιο συγκεκριμένα στην Γενική Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς-, είναι μπλέ].

Επί του εισαγωγικού κειμένου της πρότασης της 30-11-2011 δεν έγιναν συγκεκριμένες παρεμβάσεις, αλλά θα παρατηρήσουμε κάτι που κατά τη γνώμη μας είναι σημαντικό: Κατά τον υπολογισμό του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού και των καλυμμένων και ακάλυπτων οργανικών θέσεων που περιλαμβάνονται στους πίνακες της σελίδας 10 και 11, δεν έχουν υπολογισθεί οι προσωποπαγείς θέσεις. Επειδή όμως οι συνάδελφοι με προσωποπαγή θέση καλύπτουν ανάγκες επί των οργανικών θέσεων του Yπουργείου, δημιουργείται η ψευδής εντύπωση ότι οι πραγματικά ακάλυπτες (κενές) οργανικές θέσεις είναι περισσότερες από αυτές που πραγματικά είναι, με συνέπεια να αυξάνονται οι καταργούμενες οργανικές θέσεις. Κατά τη γνώμη μας πρέπει να υπάρξει σε αυτό το σημείο κάποιου είδους γραπτή διευκρίνιση-υποσημείωση ή διόρθωση. Επίσης θα πρέπει να προσεχθεί, ώστε στον καινούργιο οργανισμό του Yπουργείου να περιλαμβάνονται όλες οι υφιστάμενες ειδικότητες –κλάδοι των υπηρετούντων στις Γενικές Γραμματείες συναδέλφων (π.χ. Φιλοσοφικών επιστημών, Γεωπονίας, Μηχανικών κ.λ.π.).

Κατά τα λοιπά, οι γενικές μας παρατηρήσεις επί της ουσίας -οι οποίες καθοδήγησαν και την παρούσα συγκεκριμένη επεξεργασία της πρότασης αναδιοργάνωσης του Υπουργείου στα σημεία που μας αφορούν άμεσα και για τα οποία μπορούμε να εκφράσουμε υπεύθυνα επεξεργασμένη άποψη- , υπάρχουν στο προηγούμενο γενικό κείμενο-πρόταση του Συλλόγου μας, με κεντρικότερες τις εξής: Με δεδομένη την συγχώνευση της ΓΓΔΒΜ με την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου, θα πρέπει να διασφαλίζεται:

1ον) Ο διακριτός χαρακτήρας της Δια βίου Μάθησης μέσα στο γενικότερο έργο του Υπουργείου, και

2ον) Το γεγονός ότι η Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων αποτελεί ισότιμο πυλώνα με αυτόν της Κατάρτισης στη Δια Βίου Μάθηση (πράγμα που τονίζει και ο νόμος 3879/2010, άρθρα 1 και 6).

Πέραν αυτών, μέριμνα της πρότασής μας ήταν να συμβάλλουμε στην κατεύθυνση του ξεκαθαρίσματος των
αρμοδιοτήτων κατά προτεινόμενη διεύθυνση και τμήμα, γιατί κατά τη γνώμη μας στην αρχική πρόταση υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα «αταξίας και ανακατωσούρας» στο θέμα της κατανομής των αρμοδιοτήτων που αφορούν στη Δια Βίου Μάθηση.

Ακολουθεί το ολοκληρωμένο κείμενο για την αναδιοργάνωση και Διοικητική Μεταρρύθμιση του ΥΠΔΒΜΘ, το οποίο περιλαμβάνει τις προτάσεις του Συλλόγου μας.

https://sites.google.com/site/smyggee/Home/anadiorg_final.pdf

3.1.12

Πρόταση του Συλλόγου για το νέο Οργανόγραμμα του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 35 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4024/2011

Κύριοι Γ.Γ.

Σε απάντηση του υπ. αριθ. Πρωτ. 146785/ΣΤ της 21/12/2011 εγγράφου σας με το οποίο καλείτε τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης να υποβάλει το αργότερο μέχρι τις 20/12/2011 (!) «το οργανόγραμμα της Υπηρεσίας μας, παλαιό και νέο, όπως διαμορφώνεται μετά τις καταργήσεις /συγχωνεύσεις των οργανικών μας μονάδων», «καθώς και έγγραφο στο οποίο θα αναφέρονται αριθμητικά και αναλυτικά οι υφιστάμενες υπηρεσιακές μονάδες…» που «θα συνοδεύεται με περιγραφή αρμοδιοτήτων» - υπογεγραμμένο από τον Γ.Γ. κ. Κουλαϊδή Β, θα θέλαμε να σημειώσουμε τα εξής:

1. Ο Σύλλογός μας έχει ανά χείρας 3-4 σχέδια οργανογράμματος της νέας οντότητας που θα επιφορτισθεί το έργο /ρόλο της Διά Βίου Μάθησης, καθώς και μια πληθώρα αναφορών σ’ αυτήν και το έργο της που περιλαμβάνονται σε έγγραφα, Δελτία Τύπου κλπ του ΥΠΔΒΜΘ στην προσφάτως παρελθούσα χρονική περίοδο, λ.χ. το κείμενο για Δημόσια Διαβούλευση για μια νέα πολιτική της ΔΒΜ που προβλέπει την αναβάθμιση της δουλειάς και την ανασυγκρότηση προς τούτο της ΓΓΔΒΜ ως συστατικό της νέας πολιτικής του ΥΠΔΒΜΘ (σελ.4 και 5), το κείμενο για την προτεινόμενη Οργανωτική Δομή της ΓΓΔΒΜ που εκπόνησε η ΓΓΔΒΜ (ο γενικός γραμματέας?) σχετικά πρόσφατα, με περιγραφή οργανικών μονάδων, οργανικών θέσεων, αρμοδιοτήτων κλπ - έστω και κατά υπερ-απλουστευτικό τρόπο-, την πρόταση οργανισμού της ΓΓΔΒΜ κ.α. παρόμοια «τεχνοκρατικά» κείμενα.

2. Εξ αυτών, το κείμενο του Συλλόγου Υπαλλήλων της Κ.Υ. του ΥΠΔΒΜΘ, περιεκτικό και σύντομο, μας δείχνει μία συγκεκριμένη κατεύθυνση για το νέο οργανόγραμμα του ΥΠΔΒΜΘ, όπου ό,τι έχει προταθεί, διακηρυχθεί, και τονιστεί -και μάλιστα γραπτώς– για την συγκρότηση και τις αναγκαίες αρμοδιότητες της ΓΓΔΒΜ, υποβαθμίζεται ή αναιρείται, και ο ρόλος της ΓΓΔΒΜ, -ο πολυδιαφημισμένος με τυμπανοκρουσίες-, συρρικνώνεται μέχρις εξαφανίσεως σε ένα συνονθύλευμα διευθύνσεων και τμημάτων όπου περιλαμβάνονται τα Αρχεία, οι Βιβλιοθήκες, η Νέα Γενιά, τα Θρησκεύματα κλπ, με ένα κάποιο αριθμό τμημάτων εκάστη, ως να είναι αυτό το μόνο που ενδιαφέρει. Αν η ευθύνη της 5μελούς ομάδας συναδέλφων που συνέταξε την πρόταση τελειώνει σε αυτήν, και αν οι προθέσεις της ηγεσίας του Υπουργείου γίνονται έτσι ορατές, θα πρέπει τουλάχιστον η Επιτροπή του άρθρου 35 να λάβει σοβαρά υπόψη της τον πρόσφατο Νόμο 3879/ΦΕΚ 163/21-9-2010 για την «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης» και ιδιαίτερα το άρθρο 6 που δίνει ακριβή περιγραφή της οργάνωσης, των αρμοδιοτήτων, του ρόλου της ΓΓΔΒΜ δηλ. του επιτελικού φορέα που σχεδιάζει τη δημόσια πολιτική της ΔΒΜ, διαμορφώνει τους σχετικούς κανόνες, εκπονεί το εθνικό πρόγραμμα ΔΒΜ και εποπτεύει την εφαρμογή του.

3. Αντιπαρερχόμενοι, το εν λόγω κείμενο και τις προθέσεις που διαφαίνονται, θέλουμε να σημειώσουμε πως ο ΣΜΥΓΓΕΕ έχει κατά καιρούς καταθέσει εγγράφως προτάσεις, καταδείξει ελλείψεις, ζητήσει αλλαγές πολιτικών και κατευθύνσεων στη ΔΒΜ με συγκεκριμένο τρόπο, ακόμη κι όταν αυτά αφορούν κυρίως άξονες προσανατολισμού των, και έχει πάντοτε δηλώσει την πρόθεσή του για ανοιχτό διάλογο – συστατικό στοιχείο άλλωστε της λειτουργίας της ΔΒΜ- επί όποιου θέματος μας αφορά-εμπίπτει στις αρμοδιότητες μας - ως και στο πρόσφατο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσής μας.

Αφού λοιπόν δηλώσουμε ξανά την πρόθεσή μας για διάλογο και επί του οργανογράμματος της ΓΓΔΒΜ- πράγμα που θα δώσει χρόνο σε όλους για καλύτερη επεξεργασία των προτάσεων που θα καταθέσουμε, χωρίς τα τωρινά ασφυκτικά χρονικά όρια, παραθέτουμε μια σειρά παρατηρήσεων πάνω στο σχέδιο αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών του ΥΠΔΒΜΘ, στα σημεία που μας αφορούν, βασιζόμενοι πάντα στον Ν. 3879/2010.

• Ο ρόλος, το έργο της ΓΓΔΒΜ, του κατ’ εξοχήν αρμοδίου Εθνικού φορέα για την εκπαίδευση ενηλίκων- σε όλες του σχεδόν τις εκφάνσεις, είναι πολύ διαφορετικός από αυτόν του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, άρα διακριτός με σαφήνεια- απευθύνεται σε ενηλίκους, χρησιμοποιεί μεθόδους αυτομόρφωσης, βασίζεται στο διάλογο κλπ - χαρακτηριστικά που περιγράφονται/τονίζονται επαρκώς στα κείμενα κανονισμών της Λαϊκής Επιμόρφωσης και αναφέρονται στους συστατικούς της νόμους ήδη από 1983.

• Το εύρος δραστηριοτήτων της ΔΒΜ, οι μορφές - τυπική, μη τυπική, άτυπη μάθηση -, η πορείας στην Ε.Ε., η κεφαλαιώδης ανάγκη για περιφερειακή της διάρθρωση και λειτουργία ως και στην πλέον απομακρυσμένη γωνιά της χώρας, η επίσης σταυρικής σημασίας ανάγκη για ευελιξία και προσαρμογή στις συνθήκες και τις ανάγκες του ενήλικου πληθυσμού κάθε περιοχής/περιφέρειας της χώρας, επιβάλλει τη χάραξη και εφαρμογή πολιτικών ΔΒΜ που περιλαμβάνει –που έχει κοινό παρανομαστή- αυτά ακριβώς τα στοιχεία: εθνικής εμβέλειας προσανατολισμό, ευελιξία, περιφερειακή διάταξη, κυρίως.

• Είναι αδύνατο να υλοποιηθούν οι στόχοι της ΔΒΜ μόνο από το Κέντρο, την Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΔΒΜΘ – με την αρμόδια οντότητα στον τομέα- και πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για μια υποβαθμισμένη υπηρεσία, με κριτήρια αριθμητικά και μόνο, με δύο μόνο διευθύνσεις και 6 τμήματα, σε ένα συνονθύλευμα Γεν. Δ/σης μαζί με τα Αρχεία, τα Θρησκεύματα κλπ., χωρίς να λαμβάνεται καθόλου υπόψη η επιταγή του Νόμου (άρθρο 1ο και 6ο ) για την ανάδειξη της Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων ως ισότιμου πυλώνα μαζί με αυτόν της Κατάρτισης.

Για να μπορεί να υλοποιηθεί οποιαδήποτε πολιτική της ΔΒΜ, η πρόταση μας είναι συνοπτικά:

• Να υλοποιηθούν οι διατάξεις του Νόμου 3879/2010 και ειδικότερα αυτές των άρθρων 1 και 6 για τη διάρθρωση, τις αρμοδιότητες, το ρόλο κλπ της ΓΓΔΒΜ, λαμβανομένου υπόψη ότι οι Γενικές Γραμματείες του ΥΠΔΒΜΘ αποτελούν σύνολο υπηρεσιών του οικείου Υπουργείου (Ν.2026/92 άρθρο 8), με σαφή και διακριτό ρόλο (Ν. 3879/2010).

• Οι Δ/σεις της ΓΓΔΒΜ δεν μπορεί να είναι λιγότερες από τρεις, ως εξής:• Ανά Διεύθυνση τα τμήματα που προτείνονται είναι:
Οι αρμοδιότητες που αντιστοιχούν στα τμήματα της ανωτέρω πρότασης αποτελούν αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας προκειμένου να αποφευχθούν επικαλύψεις, και ασάφειες καθώς και να ενσωματωθούν και αρμοδιότητες που σαφώς περιγράφονται από το νόμο 3879/2010 όπως πχ. μέριμνα για συμμετοχή των μελών ευάλωτων κοινωνικά ομάδων σε προγράμματα ΔΒΜ, (άρθρο 6, παρ ιε), η επιμόρφωση και η συνεχής υποστήριξη των στελεχών των υπηρεσιακών μονάδων και των αρμόδιων φορέων παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης των Περιφερειών και των Δήμων (άρθρο 6, ποαρ. ιζ), η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και αξιολόγηση των εκπαιδευτών με χρήση νέων τεχνολογιών (άρθρο 6, ιγ), ο σχεδιασμός και η διαχείριση προγραμμάτων για τον απόδημο ελληνισμό (άρθρο 6, παρ ια)

Είναι προφανές πως ένα τουλάχιστον τμήμα (ή Δ/ση) που να αφορά στα Δ/κα-Οικονομικά και τη Μηχανογράφηση είναι τουλάχιστον απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία της.
• Η ανασυγκρότηση της ΓΓΔΒΜ πρέπει να αποβλέπει στη συγκέντρωση σ’ ένα ενιαίο κέντρο συντονισμού και αποφάσεων, χωρίς τον κατακερματισμό υπηρεσιών και φορέων που αφορούν στη ΔΒΜ.

• Δράσεις υποστηρικτικές της πρόσβασης και φοίτησης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων (Νόμος 3879/2010, αρθρο 6, παρ ιε) δεν μπορεί παρά να διαπερνούν οριζόντια όλες τις Δ/σεις και τα Τμήματα της ΓΓΔΒΜ.

• Οι ανάγκες ανίχνευσης των εκπαιδευτικών αναγκών (ιδιαίτερα σε Περιφέρειες και Δήμους και τις αντίστοιχες μονάδες τους στον τομέα της ΔΒΜ), οι κοινωνικές και πολιτιστικές πρωτοβουλίες των τοπικών κοινωνιών δεν μπορεί να αποτελούν αντικείμενο προγραμματικών συμβάσεων και μόνο με Περιφέρειες και Δήμους καθώς είναι στρατηγικής σημασίας η περιφερειακή διάρθρωση της ΓΓΔΒΜ.

• Πιστοποίηση φορέων παροχής ΔΒΜ, δημιουργία και τήρηση μητρώου τους (Νόμος 3879/2010)

• Πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων και δημιουργία και τήρηση ενιαίου μητρώου.

• Απαραίτητο στοιχείο εφαρμογής των πολιτικών ΔΒΜ είναι η αρχική και διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτών και στελεχών που καλούνται να τις υλοποιήσουν. Επομένως κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η ύπαρξη τμήματος επιμόρφωσης σεμιναρίων και πολιτισμού.

Θεωρούμε ότι με την πρότασή μας αποτυπώνεται και αναγνωρίζεται ο ρόλος και η σπουδαιότητα της εκπαίδευσης ενηλίκων και δεν απαξιώνεται το κοινωνικό έργο που έχει προσφέρει η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων από το 1981 μέχρι σήμερα, ενώ η εμπειρία των υπαλλήλων της ΓΓΔΒΜ που θα στελεχώσουν τιςδιευθύνσεις και τα προτεινόμενα τμήματα μπορεί να αξιοποιηθεί προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης της Διά Βίου μάθησης σύμφωνα με τις ανάγκες που διαμορφώνονται από τις σημερινές κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες.

29/12/2011
για τον ΣΜΥΓΓΛΕ (ΓΓΔΒΜ)

O πρόεδρος

Θ. Μολυβιάτης-Σταματούκος

H γραμματέας

Ε. Ζησάκη

8.12.11

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Σήμερα, 8/12/2011, στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης κ. Ευθύμιου Μπάκα, διαδραματίστηκαν τα παρακάτω, τα οποία προσβάλλουν τους εργαζόμενους της ΓΓΔΒΜ, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο:

Ο Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης κάλεσε την Αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού κ. Αγαλοπούλου και την υπάλληλο κ. Βενεδίκη να τον ενημερώσουν σχετικά με την «μη» αποστολή στοιχείων στο ΥΠΕΣ για την εφεδρεία των υπαλλήλων της ΓΓΔΒΜ. Οι υπάλληλοι του παρέθεσαν τα γεγονότα, όπως αυτά αποτυπώνονται στο συνημμένο ενημερωτικό σημείωμα. Εκείνος απάντησε ότι θα ενημερώσει την Υπουργό και οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι αποχώρησαν. Στη συνέχεια, εις επήκοον τόσο των υπαλλήλων του γραφείου του, όσο και υπαλλήλων της ΓΓΔΒΜ που, εκείνη τη στιγμή, βρίσκονταν στον προθάλαμο του γραφείου του, ο Γενικός Γραμματέας, κατά τη συνήθη πρακτική του (παρόμοια περιστατικά έχουν συμβεί και στο παρελθόν) να εκτονώνει το θυμό του με απαράδεκτο και ανεξέλεγκτο τρόπο, άρχισε να βρίζει σκαιότατα όλους τους υπαλλήλους της ΓΓΔΒΜ, λέγοντας συγκεκριμένα τα εξής:
«Όλοι οι υπάλληλοί μου είναι άχρηστοι και όταν φύγω, θα ενημερώσω τον Παπαδήμο για να τους διώξει όλους. Θα τους γαμ…ω όλους κι αυτούς και τα σπίτια τους, τους γράφω όλους στ’ αρ…μου και στον π… ο μου».
Οι φωνές και οι βρισιές του ακούστηκαν μέχρι και τον κάτω όροφο καθώς και μέχρι το απέναντι σχολείο όπου οι μαθητές άρχισαν να χειροκροτούν!!!
Με αφορμή το σημερινό κατάφορα προσβλητικό και απαράδεκτο περιστατικό, ο Σύλλογος εργαζομένων της ΓΓΔΒΜ θεωρεί ότι οφείλει, εκτός από την καταγγελία του συγκεκριμένου γεγονότος, να παραθέσει και ορισμένα στοιχεία που αφορούν στη συνολική στάση του Γενικού Γραμματέα:

1.Έχει καταδικάσει την Υπηρεσία σε αδράνεια και τη δική του ανεπάρκεια την χρεώνει στους υπαλλήλους.

2.Έχει επιλεκτική συνεργασία με ελάχιστους υπαλλήλους και ανύπαρκτη με τους περισσότερους.

3.Δεν έχει προβεί σε κανενός είδους ανάλυση, σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων που αφορούν αφενός στη νέα συγκρότηση της Υπηρεσίας της Δια Βίου Μάθησης και αφετέρου στην άσκηση πολιτικών, με βάση τον εδώ και 15 μήνες ψηφισθέντα νόμο, με αποτέλεσμα η ΓΓΔΒΜ να μην επιτελεί το ρόλο της. Δεν αξιοποιεί έμπειρους υπαλλήλους και αντ’ αυτών προτιμά «εξωτερικούς συνεργάτες» με το ανάλογο φυσικά κόστος. Οποιαδήποτε δράση, υλοποιείται ερήμην της Υπηρεσίας η οποία το πληροφορείται εκ των υστέρων.

4.Δεν εμπιστεύεται ούτε τις Διευθύνσεις ούτε τα τμήματα της Υπηρεσίας του.

Αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής του είναι να κινδυνεύει να μπει τελικώς ταφόπλακα στο πεδίο της Δια Βίου Μάθησης στη χώρα.

Σύσσωμος ο Σύλλογος των υπαλλήλων της ΓΓΔΒΜ καταγγέλλουμε τη σκαιότατη συμπεριφορά και την εν γένει απαράδεκτη πρακτική του Γενικού Γραμματέα και απαιτούμε την άμεση απομάκρυνσή του.

Για το Σύλλογο των Μονίμων Υπαλλήλων της ΓΓΔΒΜ

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Θανάσης Μολυβιάτης-Σταματούκος Πρόεδρος
Αλέξης Βασιλείου Αντιπρόεδρος
Λέτα Σωτηροπούλου Β’ Αντιπρόεδρος
Ευαγγελία Ζησάκη Γραμματέας
Θεαγένης Μανώλης Αν. Γραμματέας
Αγγελική Μαρέτσικου Έφορος

27.10.11

«Έργα και ημέραι…»

Επειδή οι καιροί είναι δύσκολοι και οι μέρες «πονηρές»…

επειδή πολλά συμβαίνουν γύρω μας και στο «τοπίο» της διά βίου μάθησης «τα πάντα ρεί»…

σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε «ανοικτό» διάλογο, για όσα καθημερινά προκύπτουν!!!

23.6.11

Επιστολή του Σ.Μ.Υ.Γ.Γ.Ε.Ε. προς τον Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. κο Ευθύμιο Μπάκα

Κε Γενικέ Γραμματέα.

Αναφορικά με την από 21-6-2011 συζήτησή μας, και συγκεκριμένα για ένα εκ των ζητημάτων που αφορούσε στις δυνατότητες της υπηρεσίας μας σε σχέση με το Ε.Σ.Π.Α., θα θέλαμε να καταθέσουμε και γραπτά τον πυρήνα των απόψεών μας.
Εξαρχής, πρέπει να σημειώσουμε την ενδεχόμενη βελτίωση των όρων χρηματοδότησης των προγραμμάτων (χρονική μετάθεση των υποχρεώσεων πληρωμής της χώρας μας) που υπάγονται ή θα υπαχθούν στο ΕΣΠΑ, ζήτημα που συζητείται αυτές τις μέρες στους ηγετικούς κύκλους της Ε.Ε.
Εκτός λοιπόν από την ουσιαστική και πολυεπίπεδη συνεισφορά των προγραμμάτων στην ανάπτυξη της Ελληνικής κοινωνίας και στην καταπολέμηση της ανεργίας, υπάρχει και η ενδεχόμενη διευκόλυνση, δεδομένης της δημοσιονομικής και οικονομικής κρίσης στη χώρα .
Πιστεύουμε με βάση και το περιεχόμενο του νέου νόμου για τη Δια Βίου Μάθηση , ότι τα προγράμματα που θα «τρέξει» η Γ.Γ.Δ.Β.Μ. εντάσσοντάς τα στο ΕΣΠΑ, θα πρέπει να έχουν σχέση με την κατοχύρωση και ανάπτυξη του επιτελικού της χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι το ΙΔΕΚΕ θα πρέπει να συνεχίσει απρόσκοπτα το έργο του με προγράμματα που αφορούν κυρίως στην απευθείας επιμόρφωση των πολιτών, ενώ η Γ.Γ.Δ.Β.Μ. θα πρέπει να προχωρήσει στην υλοποίηση προγραμμάτων τα οποία μπορούν να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ και τα οποία επίσης θα αναπτύσσουν τα λειτουργικά διοικητικά συστήματα, τις προαπαιτούμενες διαδικασίες, τις διοικητικές-τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες στις επί μέρους υπηρεσίες και το στελεχιακό δυναμικό που θα ασχοληθεί με την Δια Βίου Μάθηση σε ολόκληρη τη χώρα.
-Αν το ΕΣΠΑ παραταθεί μετά το τέλος του2013 για άλλα δύο χρόνια (όπως αναμένεται), τότε η υπηρεσία μας μπορεί να καλύψει μεγάλο μέρος της νέας παραγωγικής της εργασίας με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση-.
Ενδεικτικά θα αναφέρουμε πάρα-κάτω πεδία, με βάση τα οποία μπορούν να συστηθούν ομάδες έργου και να υποβληθούν (μετά από σοβαρή προεργασία) τα αντίστοιχα τεχνικά δελτία.
1ον. Επεξεργασία ενιαίου συστήματος ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών (το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε περιφέρειες και δήμους).
2ον. Επεξεργασία μοντέλου για την διοικητική μονάδα του δήμου που θα ασχοληθεί με τη Δια Βίου Μάθηση (διοίκηση, καταμερισμός, περιεχόμενο).
3ον. Παραγωγή ενιαίου συστήματος πιστοποίησης εκπαιδευτών για όλους τους φορείς της Δια Βίου Μάθησης, (και συμπλήρωση των απαιτήσεων για κάθε ξεχωριστό επιστημονικό πεδίο).
4ον. Οργάνωση και λειτουργία ενιαίου μητρώου εκπαιδευτών στην Δια Βίου Μάθηση.
5ον. Εκπαίδευση, συνέδρια, ημερίδες κ.λ.π., σε στελεχιακό δυναμικό δήμων και περιφερειών, για να ξεκινήσουν το διοικητικό τους έργο στην δια βίου μάθηση.
6ον. Εκπαίδευση στελεχών των δήμων για τη Δια Βίου Μάθηση σε ειδικές κοινωνικές ομάδες (ΑΜΕΑ, αλλοδαποί, τσιγγάνοι κ.λ.π.).
7ον. Δημοσιότητα στη Δια Βίου Μάθηση σε πολλές περιοχές της χώρας (ενημέρωση, δυνατότητες, νέες τάσεις, πρόσβαση σε πληροφόρηση κ.λ.π.). Αντίστοιχες τοπικές εκδηλώσεις, τοπικά συνέδρια κ.λ.π.).
8ον. Παραγωγή ενιαίου συστήματος αξιολόγησης προγραμμάτων της Δια Βίου Μάθησης (Ανάλυση, μέθοδος, παραγωγή ερωτηματολογίων κ.λ.π.).
Θεωρούμε ότι υπάρχουν και άλλες πολλές δυνατότητες που ενδεχομένως θα μπορούσαν να προτείνουν/επεξεργαστούν τα έμπειρα στελέχη της υπηρεσίας μας. (Η ίδια η θεματική διερεύνηση των προς ένταξη στο ΕΣΠΑ προγραμμάτων είναι ένα ξεχωριστό έργο εξαιρετικής βαρύτητας για το μέλλον της ΓΓΔΒΜ όπως σημειώσαμε παραπάνω και μπορεί να παρουσιαστεί ως ξεχωριστο πρόγραμμα).
Εδώ πρέπει να σημειώσουμε όμως, ότι επειδή το μόνιμο προσωπικό της υπηρεσίας μας είναι ολιγάριθμο, θα αντιμετωπίσουμε σοβαρά προβλήματα αν θελήσουμε να επεκταθούμε με επάρκεια και ταχύτητα στο νέο έργο της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.
Αυτά θα πρέπει να λυθούν με πρόσληψη συμβασιούχων, (άλλωστε ένας από τους κεντρικούς στόχους του ΕΣΠΑ είναι και η καταπολέμηση της ανεργίας) και να μην υπάρξει ανταγωνισμός μεταξύ ΙΔΕΚΕ-ΓΓΔΒΜ για επάρκεια στελεχών στις διάφορες ομάδες έργου.
Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω ανάλυση και εμπλουτισμό των προτάσεών μας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο πρόεδρος

Θ. Μολυβιάτης-Σταματούκος

η Γ. Γραμματέας

Ε. Ζησάκη

17.2.11

Επιστολή του Σ.Μ.Υ.Γ.Γ.Ε.Ε. πρός την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Κα Υπουργέ

Η παρούσα επιστολή του Δ.Σ. του συλλόγου μας, είναι προϊόν ανησυχίας των μονίμων υπαλλήλων της υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης για την πορεία του εγχειρήματος αναδιάρθρωσης, συντονισμού και ανάπτυξης της Δια Βίου Μάθησης στη χώρα μας, το οποίο εγχείρημα μετά τον νόμο 3879/2010 τώρα αρχίζει να μορφοποιείται. Οι λόγοι αυτής της ανησυχίας αφορούν σε δύο πολύ απλά γεγονότα που θέλουμε να σας θέσουμε υπ΄όψιν, τα οποία όμως κατά τη γνώμη μας έχουν μεγάλη συμβολική σημασία.
Το πρώτο είναι ότι δεν κληθήκαμε επισήμως ή ανεπισήμως έως τώρα ως σύλλογος –αλλά ούτε και ως υπάλληλοι ή ως υπηρεσία της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.- στην πρώτη και πανηγυρική συνεδρίαση του Συμβουλίου Δια Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση, όπου θα παρουσιαστεί το Εθνικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης. Ελπίζουμε ότι αυτό το γεγονός είναι αποτέλεσμα σοβαρής αμέλειας ή κακοήθους στόχευσης κάποιου υπαλλήλου και όχι συνειδητή απαξίωση των μονίμων υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας μας από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Άλλωστε, η Γ.Γ. είναι και η «καρδιά» του εγχειρήματος, υπό την έννοια ότι με βάση τον νέο νόμο θα πρέπει να εκπονεί το Εθνικό πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, αλλά και να εποπτεύει και να διαχειρίζεται το Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης με την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.). Βέβαια, το πρώτο κείμενο για το Εθνικό πρόγραμμα, είναι γενικού και στρατηγικού χαρακτήρα και ως εκ τούτου δεν θα μπορούσαμε ως σύλλογος και ως υπάλληλοι να έχουμε αποφασιστικό λόγο στην διαμόρφωση αυτής της κεντρικής πολιτικής επιλογής, η οποία κατ΄ουσία αφορά στον ψηφισμένο νόμο. Θα έχουμε όμως ουσιαστικότατο ρόλο στην εξειδίκευση, στον διοικητικό συντονισμό, στην οργάνωση και στην εφαρμογή του. Η έστω και συμβολική, απαξίωση αυτού του μελλοντικού μας ρόλου με τη μη επίσημη πρόσκλησή μας (τη στιγμή που καλούνται όλοι οι σύλλογοι των φορέων του Δικτύου Δια Βίου Μάθησης όπως ο σύλλογος των κέντρων μεταλυκιακής εκπαίδευσης ή ο σύλλογος των εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών), δεν παράγει τα καλύτερα αποτελέσματα -και στο ουσιαστικό επίπεδο της ενημέρωσης και διαβούλευσης αλλά και στο ψυχολογικό επίπεδο- για τις απαιτήσεις του νέου, αναβαθμισμένου και σοβαρού ρόλου μας, στο ζωτικό για τη χώρα έργο της Δια Βίου Μάθησης.

Ελπίζουμε κα Υπουργέ, ότι θα μεριμνήσετε, ώστε αυτό το σφάλμα να μην επαναληφθεί ούτε στην επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου Δια Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση, ούτε στη Διαρκή Διάσκεψη Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων , όποτε αυτή πραγματοποιηθεί.

Το δεύτερο γεγονός που μας προξένησε ανησυχία για την ενδεχόμενη ποιότητα επεξεργασίας του διοικητικού και κανονιστικού πλαισίου της νέας Δια Βίου Μάθησης στη χώρα, ήταν το ότι δεν είχαμε κληθεί μέχρι την περασμένη Πέμπτη 10-2-2011 να εκφράσουμε τη γνώμη μας ή ακόμη να συσκεφτούμε με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, για την νέα οργανωτική δομή της Γενικής Γραμματείας με βάση τα νέα της καθήκοντα. Αυτή η εργασία κατά τη γνώμη μας-δηλαδή η κατά το δυνατόν ορθή νέα διοικητική δομή και λειτουργία- είναι αδύνατον να βγει εις πέρας χωρίς την ουσιαστική και βασανιστική (όχι βέβαια αποκλειστική) συμμετοχή των υπαλλήλων και των υπηρεσιακών παραγόντων πού εργάζονται επί χρόνια σε αυτό το αντικείμενο. Αυτοί ιστορικά μπορούν να έχουν ενδεχομένως όχι μόνο συνολική εποπτεία του όλου εγχειρήματος από την άποψη του περιεχομένου και των νέων διαδικασιών, αλλά και άμεση επικοινωνία και διαβούλευση με μεγάλο κομμάτι στελεχών της Δια Βίου Μάθησης που θα κληθεί να συγκροτήσει /στελεχώσει τους πρώτους νέους θεσμούς σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Σε σχέση με αυτό κα Υπουργέ, δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει τώρα χρόνος για μία τέτοιου τύπου ουσιαστική διαδικασία, αλλά αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι αν ξεκινήσει κάτι στραβά, θα χρειαστεί περισσότερη ενέργεια και χρόνο για να διορθωθεί, απ΄ότι εάν ξαναφτιαχνόταν από την αρχή. Η γνώμη μας κα Υπουργέ, είναι να ξεκινήσει εξ΄αρχής μία ανοιχτή και οργανωμένη συζήτηση των εργαζόμενων της Γ.Γ.Δ.Β.Μ., η οποία θα επεκταθεί με συγκεκριμένο τρόπο σε εμπλεκόμενους οργανισμούς και φορείς, σε περιφέρειες και δήμους πιλοτικής εφαρμογής- για να τεθούν τα απαραίτητα ερωτήματα και να δρομολογηθούν συγκεκριμένες απαντήσεις- για τη νέα οργανωτική και διοικητική δομή καθώς και τη συγκεκριμένη λειτουργία της Γ.Γ.Δ.Β.Μ., με βάση τον νέο νόμο για τη Δια Βίου Μάθηση στη χώρα.

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ. του Σ.Μ.Υ.Γ.Γ.Λ.Ε.

21.12.10

Επιστολή του Σ.Μ.Υ.Γ.Γ.Ε.Ε. πρός την εφημερίδα "Αυριανή"

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΣ
Τον εκδότη-δ/ντή της εφημερίδας «Αυριανή» κο Γ. Τσιρογιάννη

Κε Τσιρογιάννη
Την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2010, δημοσιεύθηκε στην σελίδα 4 της εφημερίδας σας ένα ψευδές όσον αφορά στα στοιχεία του, αλλά και προβοκατόρικο όσον αφορά στις κρίσεις και τις στοχεύσεις του «ρεπορτάζ» με τίτλο «Αύξησαν τα εισοδήματά τους οι υπάλληλοι της Γεν.Γραμματείας» (εννοώντας την γ.γ. δια βίου μάθησης του Υπ. Παιδείας).

Σαν σύλλογος εργαζομένων, δεν έχουμε καμία πρόθεση να υπεισέλθουμε στην πολιτική γραμμή της εφημερίδας σας. Πρέπει όμως να προστατεύσουμε την αξιοπρέπειά μας και την αλήθεια, αλλά και την υποχρέωση του σεβασμού που οφείλει η κάθε εφημερίδα στους αναγνώστες της. Οι πάρα-πάνω αξίες προσβάλλονται βάναυσα από τον συντάκτη του εν λόγω άθλιου και ανυπόγραφου κειμένου που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα σας, για τους λόγους που θα εξηγήσουμε εν συντομία πάρα-κάτω. Εμείς κε Τσιρογιάννη θα θέλαμε να δημοσιευθεί το όνομα αυτού του συντάκτη - που δεν πήρε κανένα τηλέφωνο ούτε σε μόνιμο ούτε σε συμβασιούχο υπάλληλο της υπηρεσίας μας για να διασταυρώσει τα στοιχεία του και να θεμελιώσει τις κρίσεις του- , πιστεύοντας ότι και εσείς από την πλευρά σας θα κινηθείτε για να προστατεύσετε το κύρος της εφημερίδας σας.
Επί της ουσίας τώρα:

Δημόσιος και ιδιωτικός χαρακτήρας της δια βίου μάθησης
Θα χρειαζόμασταν πολύ χώρο για να σας εξιστορήσουμε την πορεία της-οργανωμένης επίσημα- εκπαίδευσης ενηλίκων στη χώρα μας, αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος του παρόντος κειμένου. Απλώς –για να αναδείξουμε ένα βασικό πολιτικό χαρακτηριστικό αυτής της πορείας και για να δούμε επίσης τις ενδεχόμενες πολιτικές παρενέργειες ενός τέτοιου ρυπαρογραφήματος-, θα αναφέρουμε τα εξής: Από την πρώτη περίοδο της Λαϊκής Επιμόρφωσης, -[ περίοδο που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε «ρομαντική» ή περίοδο του «εθελοντισμού», κατά την οποία αναπτύχθηκαν τα θεωρητικά και τα πρώτα οργανωτικά εργαλεία μαθησιακής (εκπαιδευτικής και πολιτισμικής) παρέμβασης σε ενηλίκους, με βάση την ανίχνευση των κοινωνικών αναγκών και την «παθιασμένη» επιμορφωτική δουλειά κοινωνικών στελεχών της Λαϊκής Επιμόρφωσης σε περιοχές, άτομα και κοινωνικές ομάδες στις οποίες δεν μπορούσε μέχρι τότε να διεισδύσει κανένας εκπαιδευτικός φορέας (π.χ. αναλφάβητοι, φυλακισμένοι, τσιγγάνοι, Πόντιοι, μουσουλμάνοι, αλλοδαποί, απομονωμένες αγροτικές κοινότητες κ.λ.π.)]- μέχρι σήμερα, έχει κυλίσει «πολύ νερό στο αυλάκι» των εξελίξεων στην επιμόρφωση και εκπαίδευση ενηλίκων στον τόπο μας. Η κύρια τροπή κατά τη γνώμη μας σε αυτές τις εξελίξεις, ήταν η σταδιακή υποβάθμιση έως εξαφάνιση του δημόσιου τομέα ως τομέα άμεσης κοινωνικής δράσης στο πεδίο της επιμόρφωσης-εκπαίδευσης ενηλίκων και η αντίστοιχη εισβολή του ιδιωτικού τομέα, κυρίως με τα ιδιωτικά Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και τα ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης . Το βασικό επιχείρημα που οδήγησε σε αυτήν την πορεία, ήταν ότι η Ε.Ε. δεν δεχόταν να χρηματοδοτεί άμεσα τον «αμιγώς» δημόσιο τομέα στο επίπεδο της επιμόρφωσης-εκπαίδευσης. Έτσι, αντί να αναπτυχθούν οι αντίστοιχες υποδομές δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα με βάση μια ενιαία και επεξεργασμένη στρατηγική δια βίου μάθησης την οποία είχε ανάγκη η Ελληνική κοινωνία (δρομολόγιο το οποίο έχουν ακολουθήσει όλες οι αναπτυγμένες Ευρωπαϊκές χώρες όπως Γερμανία, Αγγλία, Σουηδία κ.λ.π), αναπτύχθηκαν άναρχα και με ασύλληπτα πολλαπλάσιο-σε σχέση με την δημόσια εκπαίδευση ενηλίκων- επιμορφωτικό και εκπαιδευτικό χρηματικό κόστος για την Ε.Ε. και τη χώρα, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί φορείς και οι υποδομές τους.(Τα πρώτα ιδιωτικά ΚΕΚ , πραγματοποιούσαν-τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας τους- προγράμματα ίδιας έκτασης και περιεχομένου με αυτά της δημόσιας Λαϊκής Επιμόρφωσης, με την μόνη διαφορά ότι τα χρέωναν τουλάχιστον 20 φορές ακριβότερα από ότι οι παλιές ΝΕΛΕ).Από τότε, το κριτήριο της έντασης της απορρόφησης Ευρωπαϊκών κονδυλίων, κυριάρχησε απολύτως και άκριτα, απέναντι σε ενδεχόμενα ποιοτικά κριτήρια ,τα οποία θα ανταποκρίνονταν στις πραγματικές ανάγκες της Ελληνικής κοινωνίας. Απλά ας σκεφτούμε σαν παράδειγμα, πόσα επιμορφωτικά προγράμματα έγιναν -αυτήν την περίοδο της επέλασης του ιδιωτικού τομέα στην δια βίου μάθηση- για την Ελληνική γλώσσα και τον Ελληνικό πολιτισμό σε αλλοδαπούς, και πόσα για «εκπαίδευση στελεχών ραδιοφωνίας».Ας σκεφτούμε επίσης τι θα απομείνει από δομές και υποδομές του εμπλεκόμενου με την δια βίου μάθηση στη χώρα ιδιωτικού τομέα, όταν θα σταματήσει εντελώς (πράγμα που αναμένεται) η ροή κοινοτικής χρηματοδότησης . Μήπως απολύτως τίποτε?

Κατά τη γνώμη μας κε Τσιρογιάννη, εκεί (δηλ. στους ιδιωτικούς επιμορφωτικούς φορείς και στη διαπλοκή τους με την εκάστοτε πολιτική και διοικητική εξουσία) θα έπρεπε να αναζητήσει ο περίεργος συντάκτης του εν λόγω «ρεπορτάζ», ή ο ερωτών βουλευτής, τα όποια «πάρτυ» των «ημετέρων», και οπωσδήποτε όχι στο πιο οργανωμένο και ελεγχόμενο σήμερα κομμάτι παραγωγής σημαντικού εκπαιδευτικού έργου με ευρύτατο κοινωνικό χαρακτήρα που είναι το ΙΔΕΚΕ., συκοφαντώντας παράλληλα και τους πιο χαμηλόμισθους υπάλληλους του δημόσιου τομέα (δηλ. τους διοικητικούς υπαλλήλους της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)
Γιατί όμως μια τέτοιου είδους σοβαρή έρευνα δεν έγινε ποτέ?

Διαπιστώσεις….
Όσον αφορά στη σημερινή κατάσταση, ο νέος νόμος για τη δια βίου μάθηση στη χώρα, δείχνει να αναγνωρίζει το πρόβλημα του απίστευτου ορυμαγδού που υπάρχει σε αυτό το πεδίο, της πολυδιάσπασης και της έλλειψης μιας στοιχειώδους πολιτικής στρατηγικής και ενός επιτελικού κέντρου, την έλλειψη απαραίτητων συντονισμένων κεντρικών οργανωτικών, εκτελεστικών και ελεγκτικών λειτουργιών, καθώς και την έλλειψη των αντίστοιχων δημόσιων κεντρικών δομών. Οι πραγματικές πολιτικές στρατηγικές και κατευθύνσεις ή η ανυπαρξία τους όμως, θα φανούν από τον τρόπο εφαρμογής του νέου νόμου και του συντονισμού ολόκληρου του πεδίου της δια βίου μάθησης στην πράξη (δηλ. θα φανούν στους καινούργιους οργανισμούς και κανονισμούς λειτουργίας όλων των φορέων της δια βίου μάθησης, και κυρίως στον ενιαίο σχεδιασμό, στην καθοδήγηση και στον συντονισμό τους) και όχι από εκθέσεις ιδεών. Για παράδειγμα ποια θα είναι στην πράξη η σύνδεση μιας συνολικής πολιτικής για την δια βίου μάθηση με τις περιφέρειες και τους δήμους μετά τον «Καλλικράτη»?
Το πρόβλημα της επεξεργασίας ενιαίας, συγκεκριμένης, και εφαρμόσιμης πολιτικής δια βίου μάθησης στη χώρα επείγει, όπως πολύ καλά δείχνει κατά ένα μέρος και το πρόβλημα των μεταναστών στην πόλη της Αθήνας, το οποίο πυροδοτεί την κοινωνική αποδιάρθρωση στην πόλη.
Μετά από αυτά τα ελάχιστα, πλην αναγκαία για να γίνει αντιληπτό το στοιχειώδες περίγραμμα των ενδεχόμενων πολιτικών ερωτημάτων μέσα στο οποίο «έσκασε» το εν λόγω ρυπαρογράφημα, μπορούμε να σκιαγραφήσουμε κάποιες διαπιστώσεις, σχετιζόμενες με το πιο άμεσο θέμα της επιστολής-διαμαρτυρίας μας..

1ον. Η Γ.Γ. δια βίου μάθησης είναι το μοναδικό θεσμικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο θα μπορούσε να αναπτυχθεί ο στρατηγικός προσανατολισμός, ο επιτελικός συντονισμός, ο έλεγχος και η ανάπτυξη της δια βίου μάθησης στη χώρα, απέναντι στον αυτοκαθοριζόμενο από επί μέρους βουλήσεις και συμφέροντα πολυδιασπασμένο αχταρμά που υφίσταται σήμερα, σε αυτό το τόσο ζωτικό πεδίο άσκησης κοινωνικής πολιτικής για τη χώρα.

2ον. Σε σχέση με τον σημαντικό ρόλο που με τον νέο νόμο καλείται να παίξει σήμερα η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, ο υπάρχων οργανισμός της είναι παντελώς εκτός τόπου και χρόνου και το προσωπικό των μονίμων υπαλλήλων σε αυτή, αριθμητικά ανεπαρκέστατο.

3ον. Το ότι ο ανεκδιήγητος Γενικός Γραμματέας Τσαμαδιάς απαξίωσε τους μόνιμους υπαλλήλους προτιμώντας να έχει επί χρόνια τους περισσότερους από αυτούς στο «ψυγείο» και χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο εργασίας, ώστε να στήσει τον δικό του μηχανισμό προσλαμβάνοντας και χρησιμοποιώντας κυρίως συμβασιούχους στις ομάδες έργων του ΙΔΕΚΕ, καθόλου δεν σημαίνει ότι οι συμβασιούχοι αυτοί δεν είναι σήμερα χρήσιμοι ή ακόμη και απολύτως απαραίτητοι στο σχεδιασμό και την διοικητική διεκπεραίωση των έργων. Επίσης, καθόλου αυτά δεν σημαίνουν, ότι θα ήταν σωστή σήμερα μία απαξίωση του ΙΔΕΚΕ σαν απάντηση στις παλαιοκομματικές και κομματαρχικές λογικές του παρελθόντος.

4ον. Αντίθετα, το ΙΔΕΚΕ σήμερα, αντλώντας ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου κοινοτικά χρήματα, επιτελεί ανεκτίμητο ποιοτικό έργο προς την Ελληνική κοινωνία στο πλαίσιο αναντικατάστατων εκπαιδευτικών προγραμμάτων των οποίων μεγάλο μέρος (κυρίως αυτά που αφορούν σε αλλοδαπούς), είναι η αιχμή του δόρατος σε ζητήματα κοινωνικής συνοχής και μπορούν να αποτελέσουν μοντέλα για επέκταση σε δήμους όλης της χώρας, όπου υπάρχει ανάγκη. Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, τα Κέντρα Επιμόρφωσης Ενηλίκων, η διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας και του Ελληνικού πολιτισμού καθώς και άλλα έργα εκπαίδευσης και κατάρτισης, δεν μπορούν να απαξιωθούν από κανένα «καλοθελητή».

5ον.Λόγω του ότι οι συμβασιούχοι του ΙΔΕΚΕ έχουν ήδη αποκομίσει μεγάλη εμπειρία στην εν γένει διαχείριση έργων της δια βίου μάθησης, διαθέτουν υψηλό επίπεδο προσόντων, καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του ΙΔΕΚΕ, και επίσης η εργασία τους έχει τα χαρακτηριστικά της «εξαρτημένης», πιστεύουμε ότι αποτελούν ήδη μία επένδυση στην πορεία της νέας συγκρότησης της υπηρεσίας μας, και ως εκ τούτου πρέπει να εξεταστεί το ζήτημα της ενδεχόμενης μονιμοποίησής τους. Ουσιαστικά το ανεκδιήγητο ρυπαρογράφημα το οποίο αναφέραμε , μιλώντας προβοκατόρικα για δήθεν σκάνδαλο που θα πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος λόγω της συμμετοχής των μονίμων υπαλλήλων στα έργα του ΙΔΕΚΕ, στρέφεται εναντίον των συμβασιούχων, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο κάθε μόνιμος στοιχίζει το 1/5 του κόστους κάθε συμβασιούχου. Άρα-με βάση το βλακώδες και χονδροειδές επιχείρημα του συντάκτη της εφημερίδας- θα ήταν προς το συμφέρον των φορολογουμένων -και στην κατεύθυνση κάποιας «ορθολογικοποίησης»- να αντικατασταθούν όλοι οι συμβασιούχοι από μόνιμους (μεταταγμένους του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή άλλους), τους οποίους ούτως ή άλλως πληρώνει το δημόσιο. Το ποιοτικό κριτήριο όμως για την συγκεκριμένη εργασία που απαιτείται στο ΙΔΕΚΕ, ενώ επιβάλλει την παρουσία των μονίμων της Γ.Γ. για τη διασφάλιση της συνέχειας των έργων και της οικονομίας της υπηρεσίας προς το συμφέρον του φορολογούμενου, είναι απαγορευτικό για την παρουσία στο ΙΔΕΚΕ μη εξειδικευμένων και ακατάλληλων για το έργο της δια βίου μάθησης υπαλλήλων. Αυτό το κενό ποιότητας θα πρέπει να διασφαλίζεται σήμερα με τους συμβασιούχους και γι’ αυτό πιστεύουμε ότι αποτελούν επένδυση για το μέλλον της υπηρεσίας.(Σημ. Ο συντάκτης αναφέρει ότι απολύθηκαν από το ΙΔΕΚΕ οι συμβασιούχοι, ενώ η αλήθεια είναι ότι έληξε η σύμβαση μόνο των 7 από τους 65 συνολικά.).

6ον Οι διοικητικοί υπάλληλοι της Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, είναι οι πλέον χαμηλόμισθοι υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας και η αμοιβή τους αποτελεί τον «πάτο» των αμοιβών όλου του δημόσιου τομέα.

7ον Η απασχόληση στο έργο του ΙΔΕΚΕ πέραν του κανονικού ωραρίου των μονίμων, μηνιαία υπερβαίνει συχνά για τους περισσότερους όχι μόνο τις 30 ώρες που απαιτούνται για τα 400 ευρώ, αλλά και τις 35. Κάποιοι δε, υπερβαίνουν και τις 50 ώρες μηνιαία μερικές φορές. Το ότι ένας χτυπάει τις κάρτες όλων των άλλων (που γράφει το ρυπαρογράφημα), δεν είναι απλώς ρουφιανιά, είναι προβοκάτσια αρρώστου ανθρώπου. Επίσης, η συντριπτική πλειοψηφία των μονίμων παίρνει για το παραπανίσιο αυτό έργο και για αυτές τις παραπανίσιες ώρες 400 ευρώ, και λιγότεροι από 8 άτομα παίρνουν 800, ποσό το οποίο είναι και η οροφή. Προφανώς κανένας δεν παίρνει 1000 και 1500 ευρώ.
Θα θέλαμε βέβαια να έχουμε 50.000 ευρώ το μήνα ή 600.000 ευρώ τον χρόνο, για να τα δώσουμε στον συντάκτη της εφημερίδας για το γέλιο πού μας χάρισε, όταν υποστήριξε ότι τόσα παίρνουμε ως έξτρα αμοιβή. Δυστυχώς όμως!!! Αν ζούμε, θα τον σκεφτούμε με το εφ΄άπαξ.

8ον Κάποτε σε μία περιοχή των άνω Λιοσίων, κάποιοι εξαθλιωμένοι Αλβανοί έκλεβαν τη νύχτα τα απλωμένα για στέγνωμα ρούχα και εσώρουχα των επίσης εξαθλιωμένων τσιγγάνων της ίδιας περιοχής. Έτσι οι τσιγγάνοι πήραν τις καραμπίνες για να προστατέψουν τα σώβρακά τους από τους Αλβανούς. Στην περίπτωση μονίμων και συμβασιούχων της Γ.Γ.Δ.Β.Μ, δεν υπάρχει πραγματική αντίθεση (αυτή υπάρχει μόνο στο μυαλό του συντάκτη της εφημερίδας), επειδή δεν υπάρχει καν επίδικο αντικείμενο-όπως τα σώβρακα των τσιγγάνων στην άλλη περίπτωση-. Απλώς και οι δύο κατηγορίες υπαλλήλων, είμαστε-η κάθε μία με το πρόβλημά της- στα όρια της επιβίωσης. Έτσι ποτέ δεν θα μπορούσαν να είναι οι συμβασιούχοι του ΙΔΕΚΕ αντίπαλοί μας. Αντίπαλοί μας είναι οι διεθνείς τοκογλύφοι της προηγούμενης περιόδου της παγκόσμιας πιστωτικής επέκτασης και της σημερινής παγκόσμιας χρηματιστικής διαχείρισης της καπιταλιστικής κρίσης, οι εκφραστές τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Δ.Ν.Τ., και οι πειθήνιοι υπάλληλοί τους στην κυβέρνηση και στη χώρα, οι οποίοι ισοπεδώνουν εργασιακά δικαιώματα που κατακτήθηκαν με αίμα από τους εργαζόμενους και μας σπρώχνουν στην οικονομική εξαθλίωση.

9ον. Προς επίρρωση των πάρα πάνω, επισυνάπτουμε και την ανακοίνωση του συλλόγου των συμβασιούχων του Ι.Δ.ΕΚ.Ε (τους οποίους δήθεν επιχειρεί να στηρίξει ο συντάκτης, ενώ πασιφανώς οι σκοποί του είναι αλλότριοι} , όπου καταγγέλλεται το ρυπαρογράφημα ως ψευδές και αναφερόμενο σε «στοιχεία» που δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τους ίδιους, ούτε με την πραγματικότητα.

10ον και τελευταίον(προς τον συντάκτη του άθλιου ρυπαρογραφήματος ): Δεν ξέρουμε αν μας φαίνεται, αλλά πάντως κύριε συντάκτα του ρυπαρογραφήματος και φωστήρα της δημοσιογραφίας, ΔΕΝ ΗΜΑΣΤΕ ΗΜΕΤΕΡΟΙ ΚΑΝΕΝΟΣ!!!

Αθήνα 20-12-2010
Για το Δ.Σ. του συλλόγου των μονίμων υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.

Ο πρόεδρος
Θ. Μολυβιάτης-Σταματούκος

Ο αναπλ. γραμματέας
Θ. Μανώλης

8.6.10

18.2.10

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΜΥΓΓΕΕ 17-02-2010

Στη συνέλευση που πραγματοποιήθηκε κατατέθηκαν για ψήφιση οι εξής 2 προτάσεις:
Διαβάστε Περισσότερα...... 
(με κλικ στον τίτλο της ανάρτησης)

17.2.10

ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Σ.Μ.Υ.Γ.Γ.Ε.Ε. ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (Κείμενο που αναρτήθηκε στο www.opengov.gr)


Διαβάστε Περισσότερα...... 
(με κλικ στον τίτλο της ανάρτησης)

12.2.10

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΜΥΓΓΕΕ

1) Συμμετοχή στην απεργία
Συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε για τα στοιχεία της υπηρεσίας μας που αφορούν στην 24ωρη απεργία της 10-02-2010 που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ και συμμετείχε η ΠΟΣΥΠ και το σωματείο μας:
Υπηρετούντες στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ.   69
Συμμετείχαν στην απεργία           26
Ποσοστό απεργίας                   37,68%


2)Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Σας καλούμε σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 17-02-10, ώρα 12π.μ. στην αίθουσα του υπογείου Α με ημερήσια διάταξη:
  • Οι εξελίξεις στη ΓΓΔΒΜ
  • Θεσμικά και οικονομικά θέματα
  • Δημόσια διαβούλευση Υπουργείου Παιδείας για το πλαίσιο αρχών και στόχων που αφορούν στη Διά Βίου Μάθηση στην Ελλάδα.

30.12.09

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Σ.Μ.Υ.Γ.Γ.Ε.Ε.

 Καλή Χρονιά.....

Διαβάστε Περισσότερα...... 
(με κλικ στον τίτλο της ανάρτησης)

Έτσι Διασύρονται τα Υπηρεσιακά Συμβούλια...


Σας παραθέτουμε τις καταγγελίες του Σ.Μ.Υ.Γ.Γ.Ε.Ε. και της Π.Ο.Σ.Υ.Π σχετικά με τη λειτουργία του υπηρεσιακού συμβουλίου στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.
Διαβάστε Περισσότερα...... 
(με κλικ στον τίτλο της ανάρτησης)